SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày kiểm tra Nhóm cấp độ Cấp độ kiểm tra Lệ phí
(VNĐ)
Số lượng đã đăng ký / SL được phép ĐK Ngày hết hạn ĐK Đăng ký
26/05/2024
(Chủ nhật)
Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin Nâng cao 500.000 1/300 17/05/2024
Cơ bản 400.000
28/07/2024
(Chủ nhật)
Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin Nâng cao 500.000 0/300 19/07/2024
Cơ bản 400.000
26/08/2024
(Thứ 2)
Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin Nâng cao 500.000 0/300 16/08/2024
Cơ bản 400.000
27/10/2024
(Chủ nhật)
Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin Nâng cao 500.000 0/300 18/10/2024
Cơ bản 400.000
29/12/2024
(Chủ nhật)
Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin Nâng cao 500.000 0/300 20/12/2024
Cơ bản 400.000